aşırı zihin yorgunluğundan dolayı bir şeyi, bir durumu kavramada zorluk çekmek

listen to the pronunciation of aşırı zihin yorgunluğundan dolayı bir şeyi, bir durumu kavramada zorluk çekmek
Türkçe - Türkçe
karıncalanmak
aşırı zihin yorgunluğundan dolayı bir şeyi, bir durumu kavramada zorluk çekmek

    Heceleme

    a·şı·rı zi·hin yor·gun·lu·ğun·dan do·la·yı bir şe·yi, bir du·ru·mu kav·ra·ma·da zor·luk çek·mek

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    crapulous