açlık

listen to the pronunciation of açlık
Türkçe - İngilizce
hunger

Because of hunger and fatigue, the dog finally died. - Açlıktan ve yorgunluktan dolayı, köpek sonunda öldü.

Some people in the world suffer from hunger. - Dünyada bazı insanlar, açlıktan çeker.

famine

Because of the famine, the cattle starved to death. - Sığır açlıktan dolayı öldü.

Famine caused great distress among the people. - Açlık insanlar arasında büyük sıkıntıya neden oldu.

hunger; famine, starvation; poverty yoksulluk
poverty

About a billion people suffer from hunger and poverty. - Yaklaşık bir milyar insan, açlık ve yoksulluktan muzdariptir.

hollowness
starvation

The survivors were found on an island, dying of starvation. - Hayatta kalanlar açlıktan ölmek üzereyken bir adada bulundu.

Germany faced possible starvation. - Almanya olası bir açlıkla yüz yüze kaldı.

dearth
starvation; famine
(Biyokimya) fasting
famishment
hungriness
starves
the hunger
açlık hissi
hunger
açlık hissi
feel of hunger
açlık grevi
hunger strike

When's the next hunger strike? - Bir sonraki açlık grevi ne zaman?

The prisoners are threatening to go on a hunger strike. - Mahkumlar açlık grevine gitmekle tehdit ediyorlar.

açlık yürüyüşü
hunger march
açlık çekmek
a) to starve, to be hungry b) to be poor
açlık çekmek
go hungry
açlık çekmek
to be hungry; to be poor
açlık şişliği
hunger swelling
ileri açlık
(Biyokimya) starvation
şiddetli açlık
ravenous hunger
Türkçe - Türkçe
Aç olma durumu
Aç olma durumu: "Havada güzel güzel dönen bu kuşun, açlıkla, bu yılana saldıracağını hiç düşünmemiştim."- M. Ş. Esendal
Aşırı istek içinde bulunma: "İki arkadaş görülmemiş bir okuma açlığı içinde durmadan okuyordu."- H. Taner
Kıtlık
Aşırı istek içinde bulunma
(Osmanlı Dönemi) SEGAB
(Osmanlı Dönemi) TAVY
(Osmanlı Dönemi) TADAVVÜR
(Osmanlı Dönemi) GARES
(Osmanlı Dönemi) HEFV
(Osmanlı Dönemi) MECA'
(Osmanlı Dönemi) MESAG
(Osmanlı Dönemi) SAFRE
(Osmanlı Dönemi) TEAKKÜR
(Osmanlı Dönemi) KASKAS
(Osmanlı Dönemi) KAŞM
(Osmanlı Dönemi) SEGABET
(Osmanlı Dönemi) CU'
(Osmanlı Dönemi) GARAN
(Osmanlı Dönemi) ÜLBE
(Osmanlı Dönemi) NÜV'
açlık şekeri
Bakınız: açlık kan şekeri
açlık grevi
Kendisine veya başkalarına yapılan bir haksızlığı protesto için bir kimsenin aç durarak gösterdiği tepki
açlık şekeri
Aç karnına ölçülen kandaki glikoz miktarı
açlık