lamel

listen to the pronunciation of lamel
Türkçe - İngilizce
İngilizce - İngilizce
{n} a very thin plate or scale
Türkçe - Türkçe
çeşitli yapılarda görülen düz ve yapraksı ince katman
Mikroskop camı
çok ince tabaka
Mikroskopla yapılan incelemede bazen lamların üstüne kapatılan dört köşe, küçük ve ince cam parçası. Çok ince tabaka
İngilizce - Türkçe
Coverslip
lamel