hisar

listen to the pronunciation of hisar
Türkçe - İngilizce
{i} Fort

We were looking at the ruins of the old fortress. - Eski hisarın kalıntılarına bakıyorduk.

{i} fortress

We were looking at the ruins of the old fortress. - Eski hisarın kalıntılarına bakıyorduk.

castle, fort
tower
citadel
castle
hisar eri
fort melts
İngilizce - İngilizce

hisar teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

Demir Hisar
A town in the south-west of the Republic of Macedonia
Demir Hisar
An area spreading from the south west part of Macedonia to the North West of the Pelagonian plain
Demir Hisar
A municipality in south-west Macedonia
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) (Hasr. dan) Etrafını alma, kuşatma
(Osmanlı Dönemi) Kale. Etrafı istihkâmlı yer
Küçük kale
Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam
Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen
Klasik Türk müziğinde rediyez notası
Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış,yüksek duvarlı ve kuleli,çevresinde hendekler bulunan küçük kale
HİSAR ERİ
(Osmanlı Dönemi) Kale muhafızı
abdülhak şinasi hisar
Fotoğrafta gördüğünüz, 1883-1963 yılları arasında yaşayan ve Fahim Bey ve Biz, çamlıca'daki Eniştemiz, Ali Nizami Bey'in Alafrangalığı ve şeyhliği gibi romanlarıyla tanınan yazarımız
hisar