abajur

listen to the pronunciation of abajur
Türkçe - İngilizce
lampshade; skylight
shade placed over a lamp
lampshade
lampshade, shade
floor lamp; table lamp
globe
blind
floor lamp

Sami hit Layla with a floor lamp. - Tom Layla'ya bir abajur ile vurdu.

(Mimarlık) skylight
abatjour
lamp shade
{i} shade
abajur şapkası
lamp shade
abajur şapkası
lampshade hood/cap
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Fr. Lamba siperi
Genellikle üzeri siperli masa lambası veya ayaklı lamba: "... baş ucundaki abajuru açık bırakmıştı."- H. Taner
Genellikle üzeri siperli masa lâmbasıveya ayaklılâmba
Genellikle üzeri siperli masa lambası veya ayaklı lamba
ışığıbir yere toplamak, doğrudan doğruya gözlere vurmasını önlemek için kullanılan lâmba siperi
Işığı bir yere toplamak, doğrudan doğruya gözlere vurmasını önlemek için kullanılan lamba siperi
abajur