1. gerialım, alınımı engelleme. örneğin hormon alınımı. etken madde alınımı

listen to the pronunciation of 1. gerialım, alınımı engelleme. örneğin hormon alınımı. etken madde alınımı
Türkçe - İngilizce
(Tıp, İlaç) reuptake
1. gerialım, alınımı engelleme. örneğin hormon alınımı. etken madde alınımı

    Heceleme

    1. ge·ri·a·lım, a·lı·nı·mı en·gel·le·me. ör·ne·ğin hor·mon a·lı·nı·mı. et·ken mad·de a·lı·nı·mı

    Günün kelimesi

    avaricious