κανονικότης (kanonikotis), κανονικότητα (kanonikotita)

listen to the pronunciation of κανονικότης (kanonikotis), κανονικότητα (kanonikotita)
κανονικότης (kanonikotis), κανονικότητα (kanonikotita)