şeyleri bir yere bağlı tutmak için kullanılan halka veya kelebek

listen to the pronunciation of şeyleri bir yere bağlı tutmak için kullanılan halka veya kelebek
Türkçe - Türkçe
kelepçe
şeyleri bir yere bağlı tutmak için kullanılan halka veya kelebek

    Heceleme

    şey·le·ri bir ye·re bağ·lı tut·mak i·çin kul·la·nı·lan hal·ka ve·ya ke·le·bek

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    dissert