ıt comes to the same thing

listen to the pronunciation of ıt comes to the same thing
İngilizce - Türkçe

ıt comes to the same thing teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

It comes to the same thing
Aynı kapıya çıkar
ıt comes to the same thing

  Heceleme

  ıt co·mes to the same thing

  Türkçe nasıl söylenir

  ît kʌmz tı dhi seym thîng

  Telaffuz

  /ət ˈkəmz tə ᴛʜē ˈsām ˈᴛʜəɴɢ/ /ɪt ˈkʌmz tə ðiː ˈseɪm ˈθɪŋ/