üvey kız

listen to the pronunciation of üvey kız
Türkçe - İngilizce
stepdaughter

Mary is Tom's stepdaughter. - Mary Tom'un üvey kızıdır.

Sami's stepdaughters didn't like him. - Sami'nin üvey kızları onu sevmiyordu.

üvey kız kardeş
half sister
Türkçe - Türkçe
Karı kocanın her birine göre öbürünün ayrı bir eşinden dünyaya gelmiş olan dişi çocuk
kızlık
(Osmanlı Dönemi) REBİBE
üvey kız