üstesinden gel

listen to the pronunciation of üstesinden gel
Türkçe - İngilizce
{f} tackle
overcome

We have managed to overcome the first obstacle. - İlk engelin üstesinden gelmeyi başardık.

How to overcome the high value of the yen is a big problem. - Yüksek yen değerinin nasıl üstesinden gelineceği büyük bir sorundur.

overcame

Peter overcame a lot of difficulties before succeeding as a doctor. - Peter doktor olmayı başarmadan önce birçok zorluğun üstesinden geldi.

Tom finally overcame his shyness and asked Mary to go out with him. - Tom sonunda utangaçlığının üstesinden geldi ve Mary'nin onunla çıkmasını istedi.

bring off
surmount
bring#off
üstesinden gel