üstündeki şeyleri düşürmek, kaydırmak için bir şeyi üst üste, birden silkmek

listen to the pronunciation of üstündeki şeyleri düşürmek, kaydırmak için bir şeyi üst üste, birden silkmek
Türkçe - Türkçe
silkelemek
üstündeki şeyleri düşürmek, kaydırmak için bir şeyi üst üste, birden silkmek

    Heceleme

    üs·tün·de·ki şey·le·ri dü·şür·mek, kay·dır·mak i·çin bir şe·yi üst üs·te, bir·den silk·mek

    Günün kelimesi

    schlep