özgürce

listen to the pronunciation of özgürce
Türkçe - İngilizce
freely

He always spends his money freely. - O parasını her zaman özgürce harcıyor.

We discussed the problem freely. - Sorunu özgürce tartıştık.

Türkçe - Türkçe
Özgür bir biçimde
özgürce