özellikle manzara resimleri ile tanınan, 1914 kuşağı ressamlarımızdan

listen to the pronunciation of özellikle manzara resimleri ile tanınan, 1914 kuşağı ressamlarımızdan
Türkçe - Türkçe
hikmet onat
özellikle manzara resimleri ile tanınan, 1914 kuşağı ressamlarımızdan

    Heceleme

    ö·zel·lik·le man·za·ra re·sim·le·ri i·le ta·nı·nan, 1914 ku·şa·ğı res·sam·la·rı·mız·dan

    Günün kelimesi

    schlub