özellikle ırmaklarda azgın sular arasında yapılan salcılık, sal yarışı

listen to the pronunciation of özellikle ırmaklarda azgın sular arasında yapılan salcılık, sal yarışı
Türkçe - Türkçe
rafting
özellikle ırmaklarda azgın sular arasında yapılan salcılık, sal yarışı

    Heceleme

    ö·zel·lik·le ır·mak·lar·da az·gın su·lar a·ra·sın·da ya·pı·lan sal·cı·lık, sal ya·rı·şı

    Günün kelimesi

    rara avis