önleyerek

listen to the pronunciation of önleyerek
Türkçe - İngilizce
precluding
repressing
forestalling
önle
{f} foiled
önle
prevent

We must take measures to prevent traffic accidents. - Biz trafik kazalarını önlemek için gerekli önlemleri almamız gerekir.

What prevented her from coming yesterday? - Dün onun gelmesini ne önledi?

önle
(Bilgisayar) block

Southern senators blocked anti-lynching legislation through the 1930s. - Güney senatörleri 1930'lu yıllara kadar linç önleme yasasını engelledi.

önle
{f} precluding
önle
{f} prevented

Fire cannot be prevented by half measures. - Yangın yetersiz tedbirlerle önlenemez.

What prevented her from coming yesterday? - Dün onun gelmesini ne önledi?

önle
circumvent
önle
{f} forestalling
önle
{f} foil
önle
forestall

Our aim is to forestall all those risks. - Amacımız tüm bu riskleri önlemektir.

This campaign cannot forestall new Zika virus outbreaks. - Bu kampanya yeni Zika virüs salgınlarını önleyemez.

önle
{f} repressing
önle
obviate
önle
repress
önle
{f} repressed
önle
{f} counteracting
önle
prevent from
önle
avert

Skillful diplomacy helps to avert war. - Becerikçi diplomasi, savaşı önlemeye yardımcı olur.

That danger can be averted. - O tehlike önlenebilir.

önle
preventfrom
önleyerek