çok istenilen bir şeyi gerçekleştirebilmek için aşırı derecede çaba harcamak

listen to the pronunciation of çok istenilen bir şeyi gerçekleştirebilmek için aşırı derecede çaba harcamak
Türkçe - Türkçe
çırpınmak
çok istenilen bir şeyi gerçekleştirebilmek için aşırı derecede çaba harcamak

    Heceleme

    çok is·te·ni·len bir şe·yi ger·çek·leş·ti·re·bil·mek i·çin a·şı·rı de·re·ce·de ça·ba har·ca·mak

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    donnybrook