çini

listen to the pronunciation of çini
Türkçe - İngilizce
tile

The kitchen was lined with pale yellow tiles. - Mutfak soluk sarı çinilerle kaplıydı.

ceramic
China

Famous china is on display. - Ünlü çini sergilenmektedir.

piece of earthenware decorated with opaque colored glazes and motifs that are characteristic of Turkish art (It resembles faience or majolica.)
piece of faience or majolica
encaustic tile
tile; china, porcelain
faience
vitrified tile
paving tile
porcelain
ceramic tile
chine

This expression is very Chinese. - Bu ifade çok Çinimsi.

encaustic
çini mürekkebi
India ink

India ink produces an interesting pattern when used as a dye. - Çini mürekkebi boya olarak kullanıldığı zaman ilginç bir yapı üretir.

çini mürekkep
Indian ink
çini eşya
chinaware
çini hamuru
frit
çini mürekkebi
Indian ink
çini mürekkebi India ink, China ink, Chinese ink, Brit
Indian ink
çini soba
porcelain stove
çiniler
tiles

The kitchen was lined with pale yellow tiles. - Mutfak soluk sarı çinilerle kaplıydı.

sırlı çini
glazed tile
toprak rengi çini
rustic ware
çatlak desenli çini kap
crackle
Türkçe - Türkçe
Pişmiş balçık
Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan ve çiçek resimleriyle bezeli pişmiş balçık levha, fayans
Sırlı ve süslü, pişmiş balçıktan yapılmış olan: "Çini sobayı gürültü etmemeye çalışarak yakardı."- R. H. Karay
Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek resimleriyle bezeli, pişmiş, balçık levha, fayans: "Bizi sarar bir sülüs yazı görsek duvarda / Bize heyecan verir bir parça yeşil çini."- F. N. Çamlıbel
Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek resimleriyle bezeli, pişmiş, balçık levha, fayans
Sırlı ve süslü, pişmiş balçıktan yapılmış olan
çini mürekkebi
Simsiyah, ince ve solmaz bir is mürekkebi
çini