çatal

listen to the pronunciation of çatal
Türkçe - İngilizce
fork

Tom mashed the potatoes with a large fork. - Tom büyük bir çatalla patatesleri püre yaptı.

Could we have a fork? - Bir çatal alabilir miyiz?

fork (used for eating, serving, etc.)
(word) which has a double meaning
bifurcated
difficult

Eating yogurt with a fork is somewhat difficult. - Bir çatalla yoğurt yemek biraz zordur.

(ağaç) crotch
cracked (voice)
involved, difficult
fork; prong; forked, bifurcated; ambiguous; (ses) hoarse; (dil) forked
clevis
prong
forked
two sided
prong; branch of a forked object
fork, bifurcation
shift fork
tube yoke
selector fork
grease nipple
breasthook
forks

These are not your forks. - Bunlar sizin çatallarınız değil.

We use chopsticks in place of knives and forks. - Biz bıçak ve çatal yerine yemek çubuklarını kullanırız.

britannia
cloven
(İnşaat) yoke
çatal boynuz
antler
çatal bıçak takımı
cutlery

Where is the cutlery? - Çatal bıçak takımı nerede?

The cutlery has disappeared. - Çatal bıçak takımı ortadan kayboldu.

çatal iğne
forks and needles
çatal anahtar
a key with two points or edges
çatal batırmak
(toprak) prong
çatal bel
digging fork
çatal biçimi vermek
fork
çatal biçiminde
forked
çatal biçiminde çubuk
dowsing rod
çatal bıçak
knives and forks, silver
çatal bıçak silver, silverware, Brit
cutlery
çatal dilli
double tongued
çatal dilli
forked-tongued
çatal dingil
forked axle
çatal dişi
tine
çatal dişi
prong
çatal gidon
burgee
çatal görmek
to see double
çatal kaldırıcı
fork lift
çatal kazık
a difficult business, a complicated affair the outcome of which is doubtful
çatal kuyruk
(Tabiat Doğa) (kelebek) swallowtail
çatal kuyruk
swallow tail
çatal kuyruk
swallow
çatal kuyruklu
fork tailed
çatal kuyruklu balina
finner
çatal kuyruklu balina
rorqual
çatal kuyruklu pancar
fanged beet
çatal matal kaç çatal
a children's game
çatal pim
clevis pin
çatal pim
cotter pin
çatal sakal
forked beard
çatal saplamak
(toprak) prong
çatal ses
cracked voice
çatal tırnak
cloven foot
çatal tırnak
cloven hoof
çatal tırnaklı
cloven hoofed
çatal tırnaklı
cloven-hoofed
çatal uç
fishtail bit
çatal yeri
fork, bifurcation
çatal çekiç
claw hammer
çatal çivi
staple
çatal çivi ile tutturmak
staple
çatal çutal
1. cracked (voice). 2. very complicated
çatal şeklinde zıpkın
trident
gümüş çatal bıçak
silverware

Can I have silverware for my meal? - Yemeğim için gümüş çatal bıçak takımı alabilir miyim?

(bisiklet) ön çatal
front fork
arka çatal
(Otomotiv) rear fork
büyük çatal
(gemi) tormentor
dingil çatal yarığı
(Otomotiv) axle release fork backlash
gümüş çatal bıçak takımı
silver
kombi çatal
combination yoke
plastik çatal
plastic forks
teleskopik çatal
telescopic fork
temiz bir çatal alabilir miyim
Could I have a clean fork
vites çatal kafası
(Otomotiv) shift fork head
vites çatal mili
(Otomotiv) shift fork shaft
ön çatal (bisiklet)
fork-head
Türkçe - Türkçe
İki veya daha çok kola ayrılan değnek
Yemek yerken kullanılan iki, üç veya dört uzun dişli çoğunlukla metal araç: "Çatalı elinden düştü, ağzı açık kaldı."- P. Safa
Bir tür olta iğnesi
Ucu kollara ayrılmış
Yemek yerken kullanılan iki, üç veya dört uzun dişli çoğunlukla metal araç
Ucu kollara ayrılmış. İki taraflı: "Evlerinin önü çatal pınarlar / İçerler suyunu beni anarlar."- Halk türküsü. İki anlamlı, iki türlü anlaşılabilir
İki anlamlı, iki türlü anlaşılabilir
On dokuzuncu yüzyıl ingiliz tiyatrosunda panoları tutan direğe verilen ad
Yol, ağaç gibi, kollara ayrılan şeylerin ayrılma yeri
Dirgen
Yol, ağaç gibi kollara ayrılan şeylerin ayrılma yeri
İki taraflı
Dallı olan şeylerin her kolu
piron
çatal ayak
Ateşli bir silâhın namlusuna destek olan, genellikle ters V biçiminde yere kurulan iki ayaklı parça
çatal ağız
Bir ırmağın denize kavuştuğu yerde lığların birikmesiyle oluşan üçgen biçimli ova, delta
çatal aşı
Yeşil mercimek, kuru barbunya, dövme soğan, tereyağı ve baharat kullanılarak hazırlanan bir çorba türü
çatal bel
Bahçeyi bellemeye yarayan ucu çatallı ve saplı alet
çatal bıçak takımı
Sofra için gerekli olan çatal, kaşık, bıçak ve diğer servis araçlarının tümü
çatal don
Paçaları kısa, diz üstünde kalan don
çatal iğne
İki veya üç çengeli olan olta iğnesi
çatal kargı
Büyük balıkları zıpkınlayarak avlamakta kullanılan üç dişli, sivri uçlu araç, çatal zıpkın
çatal kundak
Açıldığı zaman V biçiminde olan iki ayaklı top kundağı
çatal sakal
Sakalı ortadan ikiye ayrılmış (kimse)
çatal ses
İki perdeden çıkar gibi olan ve kulağı tırmalayan ses
çatal zıpkın
Çatal kargı
çatal çivi
Elektrik ve telefon kablolarını süpürgeliğe, kapı veya pencere pervazı gibi ahşap yüzeylere tutturmakta kullanılan, iki ucu sivri, U biçiminde özel çivi
çatal