[church] a set of beliefs

listen to the pronunciation of [church] a set of beliefs
İngilizce - Türkçe

[church] a set of beliefs teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

creed
{i} öğreti
a set of
bir takım

Öncüleri bir takım engellerin üstesinden geldiler. - The pioneers overcame a set of obstacles.

creed
{i} mezhep
a set of
set

Tom her zaman onun arabasındaki sandıkta bir set atlama kabloları saklar. - Tom always keeps a set of jumper cables in the trunk of his car.

creed
inanma
creed
iman
creed
{i} bir dinin temel ilkelerini içeren ifade, amentü
creed
inanç

Matematikte hiçbir inanç yoktur. - There are no creeds in mathematics.

creed
{i} itikat
creed
{i} birinin veya bir grubun felsefesini yansıtan ilkeler
İngilizce - İngilizce
creed
[church] a set of beliefs