= psychanalysis, psychanalytic

listen to the pronunciation of = psychanalysis, psychanalytic
İngilizce - Türkçe

= psychanalysis, psychanalytic teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

psychoanalytic
psikoanalizsel
psychoanalysis
ruh çözümleme
psychoanalysis
(Sosyoloji, Toplumbilim) ruhçözüm
psychoanalysis
{i} psikanaliz

Claudia bazen psikanaliz hakkında düşündü. - At times Claudia thought about psychoanalysis.

psychoanalysis
{i} ruhsal çözümleme
psychoanalysis
(Sosyoloji, Toplumbilim) ruhçözümleme
psychoanalysis
(Biyoloji) psikoanaliz
psychoanalysis
(Tıp) Bilinç altında bulunar ruh hayatının tahliliyle bilince çıkarılması ve hastalığın bu yolla ortadan kaldırılması, psikoanaliz (psişik durumun sistematik olarak ortaya konması)
psychoanalytic
psikanalitik
psychoanalytic
(Tıp) Psikoanaliz'le ilgili, psikoanaliz'e dayanan
psychoanalytic
(Biyoloji) psikoanalitik
İngilizce - İngilizce
psychoanalysis
psychoanalytic
= psychanalysis, psychanalytic