= prestige, power

listen to the pronunciation of = prestige, power
İngilizce - Türkçe

= prestige, power teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

mana
antro
mana
{i} doğaüstü güç
mana
insan veya maddede bulunabilen dogaüstü bir kuvvet
mana
(isim) doğaüstü güç
İngilizce - İngilizce
mana
= prestige, power