(with ile) bilgisi olan

listen to the pronunciation of (with ile) bilgisi olan
Türkçe - İngilizce
conversant
(with ile) bilgisi olan