(uzaklık) take the range

listen to the pronunciation of (uzaklık) take the range
İngilizce - Türkçe
ölçmek
take the range
ölçmek (uzaklık)
take the range
mesafe belirlemek
(uzaklık) take the range