(see equalizer)

listen to the pronunciation of (see equalizer)
İngilizce - Türkçe

(see equalizer) teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

eq
[ Emotional ıntelligence Quotient (EQ) ] Duygusal zeka bölümü
eq
Duygusal zeka veya yaygın İngilizce ifade edilişiyle EQ (Emotional Quotient), bir insanın kendisine veya başkalarına ait duyguları anlama , sezinleme, yönetme ve yönlendirme yetisi, kapasitesi ve becerisinin ölçümünü tanımlamaktadır. Göreceli olarak yeni bir kavram olan duygusal zeka'nin tanımlanışı sürekli değişmekte ve güncellenmektedir. Bazı psikologlar, duygusal zeka ve duygusal bilgi olmak üzere iki ayrı terimin kullanılmasını tercih etmektedirler
İngilizce - İngilizce
eq
(see equalizer)