(sıfat) kelimelerle anlatılamaz, tarifsiz, söylenemez, ağza alınmaz, aşağılık

listen to the pronunciation of (sıfat) kelimelerle anlatılamaz, tarifsiz, söylenemez, ağza alınmaz, aşağılık
Türkçe - İngilizce
unutterable
(sıfat) kelimelerle anlatılamaz, tarifsiz, söylenemez, ağza alınmaz, aşağılık

    Heceleme

    (sı·fat) ke·li·me·ler·le an·la·tı·la·maz, ta·rif·siz, söy·le·ne·mez, ağ·za a·lın·maz, a·şa·ğı·lık

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    extramundane