(psychology) the conscious exclusion of unacceptable thoughts or desires

listen to the pronunciation of (psychology) the conscious exclusion of unacceptable thoughts or desires
İngilizce - Türkçe

(psychology) the conscious exclusion of unacceptable thoughts or desires teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

inhibition
{i} kısıtlama

Alkol kısıtlamayı düşürür. - Alcohol lowers inhibitions.

inhibition
ketlenme
inhibition
psik
inhibition
(Kanun) mani olma
inhibition
yasaklama
inhibition
(Hayvan Bilim, Zooloji) köstekleme
inhibition
(Pisikoloji, Ruhbilim) ketleme
inhibition
yavaşlatım
inhibition
(Pisikoloji, Ruhbilim) ketvurma
inhibition
yavaşlatma
inhibition
önleme
inhibition
ket vurma
inhibition
çekingenlik
inhibition
utangaçlık
inhibition
(Psikoloji, Ruhbilim) Ket, ket vurma
inhibition
memnuiyet
inhibition
(isim) kısıtlama, tutma, engelleme, menetme, tutukluluk, çekingenlik
inhibition
engelleme,yasak
inhibition
{i} ket vurma/vurulma
inhibition
(Askeri) YASAK (ETME)
İngilizce - İngilizce
suppression
inhibition
(psychology) the conscious exclusion of unacceptable thoughts or desires