(performance tuning guide and reference)

listen to the pronunciation of (performance tuning guide and reference)
İngilizce - Türkçe

(performance tuning guide and reference) teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bottleneck
şişe boynu
bottleneck
(deyim) ayak bağı
bottleneck
(Askeri) boğum yeri
bottleneck
daralmış yol
bottleneck
şişe boğazı
bottleneck
dar boğaz

Mühendis sıkıntısı şirketimizin gelişimine büyük dar boğaz. - The shortage of engineers is the greatest bottleneck to the development of our company.

bottleneck
dar geçit
estimator
tahmin edici
bottleneck
darboğaz
bottleneck
İşlerin yürümesini engelleyen kimse veya durum
bottleneck
Engel, mâni
estimator
(İstatistik) Tahminleyici
bottleneck
(Askeri) DARBOĞAZ, DAR GEÇİT, BOĞUM YERİ: Bir geçit yeri; trafik tıkanıklığına elverişli geçit noktası
bottleneck
(isim) dar geçit, tıkanıklık, darboğaz
bottleneck
iş1erin yürümesini engelleyen kimse veya durum
estimator
{i} tahminci
İngilizce - İngilizce
equijoin
predicate
parse
estimator
literal
bottleneck
lio
cbo
pga
paging
(performance tuning guide and reference)