(pathology) sudden constriction of a hollow organ (as a blood vessel)

listen to the pronunciation of (pathology) sudden constriction of a hollow organ (as a blood vessel)
İngilizce - Türkçe

(pathology) sudden constriction of a hollow organ (as a blood vessel) teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

spasm
kasılma
spasm
i., tıb. spazm, kasınç, kasılım, kasılma
spasm
sinir kasılması
spasm
ıspazmos
spasm
birden gelip geçen heyecan veya gayret
spasm
{i} çırpınma
spasm
{i} ağrı
spasm
{i} spazm

Ben sol bacağımda bir tür spazm hissediyorum. - I feel a sort of spasm in my left leg.

spasm
(Tıp) Bir kasın istek dışında olara birdenbire ve şiddetle kasılası, spazm
İngilizce - İngilizce
spasm
(pathology) sudden constriction of a hollow organ (as a blood vessel)