(out of ile) dolandırmak

listen to the pronunciation of (out of ile) dolandırmak
Türkçe - İngilizce
swindle
(out of ile) dolandırmak