(n ) in vector graphics, the beginning or end of a line segment

listen to the pronunciation of (n ) in vector graphics, the beginning or end of a line segment
İngilizce - Türkçe

(n ) in vector graphics, the beginning or end of a line segment teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

endpoint
uç nokta
endpoint
(Kimya) Bir titrasyonda genellikle renk değişimi olarak algılanan reaksiyonun tamamlandığı nokta
endpoint
Bitim Noktası
endpoint
Bitiş Noktası
İngilizce - İngilizce
endpoint
(n ) in vector graphics, the beginning or end of a line segment