(medicine) soothing, calming, emollient, sedative

listen to the pronunciation of (medicine) soothing, calming, emollient, sedative
İngilizce - Türkçe

(medicine) soothing, calming, emollient, sedative teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

demulcent
(Tıp) demulsent
demulcent
yatıştırıcı
demulcent
teskin edici
demulcent
(Tıp) Uyuşukluğu gidermek
demulcent
teskin edici veya koruyucu ilâç
demulcent
müsekkin
İngilizce - İngilizce
{s} demulcent
(medicine) soothing, calming, emollient, sedative