(hayvan, fam: vespertilionidae) giant noctule

listen to the pronunciation of (hayvan, fam: vespertilionidae) giant noctule
İngilizce - Türkçe
(Tabiat Doğa) büyük akşamcı yarasa
(hayvan, fam: vespertilionidae) giant noctule