(1) the selling of accounts receivable; (2) selling invoices at a discount

listen to the pronunciation of (1) the selling of accounts receivable; (2) selling invoices at a discount
İngilizce - Türkçe

(1) the selling of accounts receivable; (2) selling invoices at a discount teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

factoring
faktöring
factoring
(Ekonomi) Vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan haklarının alacaklandırıcı adı verilen finansal kuruluşlara devredilmesi işlemi, alacaklandırma
factoring
(Ekonomi) Faktoring, firmaların mal ve hizmet satışlarından doğmuş veya doğacak vadeli, fatura veya fatura yerine geçen bir belgeye dayanan alacakların(çek, senet) faktoring şirketi tarafından temlik alınması yoluyla, finansman, garanti ve tahsilat hizmetlerinin sunulduğu bir finansal üründür
factoring
finanse etme anlaşması
factoring
finanse etme
İngilizce - İngilizce
factoring
(1) the selling of accounts receivable; (2) selling invoices at a discount