(çağala) badem, erik, kayısı gibi yemişlerin yenebilen ham meyvesi

listen to the pronunciation of (çağala) badem, erik, kayısı gibi yemişlerin yenebilen ham meyvesi
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) ÇAĞLA
(çağala) badem, erik, kayısı gibi yemişlerin yenebilen ham meyvesi

    Heceleme

    (ça·ğa·la) ba·dem, e·rik, ka·yı·sı gi·bi ye·miş·le·rin ye·ne·bi·len ham mey·ve·si