senses

listen to the pronunciation of senses
İngilizce - Türkçe

senses teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

{i} zekâ
{i} akıl
{i} us
duyular Aşk, duyuların şiiridir. - Love is the poetry of the senses.
senses and sensation
duyular ve duygu
senses and sensation
duyumlar ve hisler
come to one's senses
aklını başına toplamak
come to one's senses
aymak
come to one's senses
(deyim) aklını başına devşirmek
come to one's senses
uslanmak
out of his senses
aklı başından gitmiş
out of his senses
çıldırmış
take leave of one's senses
aklını kaçırmak
come to one's senses
aklı başına gelmek
come to one's senses
özüne gelmek
take leave of one's senses
aklını peynir ekmekle yemek
the five senses
beş duyu Koklama beş duyudan biridir. - Smell is one of the five senses.
appeal to the senses
duyulara hitap
five senses
beş duyu Koklama beş duyudan biridir. - Smell is one of the five senses.
make senses
duyu yapmak
preventive (in all senses)
(Tüm anlamda önleyici)
screwed (in all senses); ripped off
(Tüm anlamda) vidalı; sökük uzakta
to have keen senses
keskin duyulara sahip olmak
wits
fikir Faruk onun fikirlerinden korkuyordu. - Oğuz was scared out of his wits.
be in one's right senses
aklı başında olmak
be out of one's senses
çıldırmak
be out of one's senses
balatayı sıyırmak
be out of one's senses
kafayı çizmek
be out of one's senses
aklını kaçırmak
be out of one's senses
aklı başında olmamak
bereft of senses
çıldırmış
bring smb. to his senses
ayıltmak
bring smb. to his senses
kendine getirmek
bring smb. to his senses
aklını başına getirmek
come to one's senses
kendine gelmek
kinesthetic senses
(Fizyoloji) kinestezik duyumlar
loose one's senses
delirmek
loose one's senses
çıldırmak
loose one's senses
aklını kaçırmak
out of one's senses
kafayı yemiş
out of one's senses
deli
out of one's senses
aklını oynatmış
regain senses or consciousness
narkozun etkisinden çıkmak
senses

  Türkçe nasıl söylenir

  sensîz

  Telaffuz

  /ˈsensəz/ /ˈsɛnsɪz/

  Etimoloji

  [ sen(t)s ] (noun.) 14th century. Middle English, from Middle French or Latin; Middle French sens sensation, feeling, mechanism of perception, meaning, from Latin sensus, from sentire to perceive, feel; perhaps akin to Old High German sinnan to go, strive, Old English sith journey; more a.

  Videolar

  that's indulging in all the senses.
  Biblical senses.

  Günün kelimesi

  inept