saf

listen to the pronunciation of saf
Türkçe - İngilizce

saf teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

naive
pure
credulous
innocent
gudgeon
elemental
dewy eyed
clean
clear
pigeon
juggins
rank
row, line; rank, line
gull
greenhorn
simple simon
country bumpkin
dupe
candid
unsuspicious
fine
genuine
all
absolute
unadulterated
unmixed
refined
distilled
simple-hearted
simple minded
harmless
deceivable
simple
ingenuous
artless
{s} real
{s} honest
{s} witless
{s} unworldly
lineup
stark
straight
(Argo) mug
line up
soft
echt
simpleminded
(deyim) pure in heart
naif
green
array
fond
virgin
trustful
line
fair
unvarnished
unsuspecting
wool
outbred
{s} unalloyed
{s} facile
{s} entire
{s} guileless
{s} homespun
{s} gullible
{s} elementary
{s} mere
{s} untutored
{s} unsophisticated
saf olmayan
impure
saf güzellik
pure beauty
saf aşk
pure love
saf dışı
pure non-
saf dışı etmek
Rule out
saf su
(Kimya) Pure water, distilled water
saf tutmak
form a line, form a rank
saf alkol
absolute alcohol
saf altın
pure gold Those who were there thought it was pure gold. - Orada olanlar onun saf altın olduğunu düşündü.
saf aşk
idyl
saf bağlamak
to form a line; to form ranks
saf bellek
pure memory
saf bir biçimde
purely
saf dışı (oyuncu/asker)
out of action
saf hale getirmek
purify
saf ipek
pure silk The dress is pure silk. - Elbise saf ipek.
saf ipek mi
Is it pure silk
saf ispirto
absolute alcohol
saf keten
pure linen
saf kod
pure code
saf koton mu
Is it pure cotton
saf kurşun
chemical lead
saf kömür
pure coal
saf kız
ingenue
saf meşcere
pure stand
saf olarak
purely
saf olmama
impurity
saf renk
pure colour
saf saf
in rows, in ranks
saf saf
innocently
saf saf
naively
saf saf
facilely
saf saf
(arrayed) in rows, lines, or ranks
saf sentetik mi
Is it pure synthetic
saf su
pure water
saf süt
whole milk
saf ton
simple tone
saf yün
pure wool
saf yün
all wool
saf yün mü
Is it pure wool
saf zeytinyağı
extra virgin olive oil
saf üreteç
pure generator
(maden) saf
fine
kimyevi saf
chemically pure
saf su
(Tıp) purified water
(nutfe. c.) saf ve duru sular
(Nutfe. c.) pure and limpid waters
katışık olmayan, katışıksız, saf
not mixed, pure, pure
saflar
ranks
daha saf
purer
saf su
(Nükleer Bilimler) distilled water
steril saf su
(Tıp) sterile purified water
yeterince saf
pure enough
ön saf
forefront
İngilizce - İngilizce

saf teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

Store and Forward A technique where transactions are captured and stored in a bucket for later transmission to a remote system Typically used where transaction involve connecting to remote machines and the delay of doing this should be defferred until convienent
Society of American Foresters
School Advisory Forum SAC: School Advisory Committee
Abbreviation for Subantarctic Front
System Authorization Facility An MVS facility for routing authorization requests to RACF or equivalent system security packages
System Authorization Facility An MVS interface invoked by CICS to communicate with an external security manager, such as RACF
Server Application Function An API for server software See also NSAPI
Scrapie associated fibrils These are the fine structures, seen under the electron microscope that are only found in brains of TSEs
Spouse Acceptance Factor The amount of time married scientists are allowed to spend away from home, in the office, at the lab, talking about physics at social events, going to the South Pole, attending conferences, etc , before the spouse says "ENOUGH!!!!!!" (from a cosmo girl now on our editorial staff)
Scrapie Associated Fibrils
Sub-chief of Bum
Scrapie associated fibrils These are the fine structures, seen under the electron microscope that are only found in brains of TSEs It has been suggested that they are the infective agents themselves, as infectivity can be filtered out with a filter small enough to stop the SAF
Türkçe - Türkçe

saf teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

(Osmanlı Dönemi) Zeki olmayan, derin düşünmeyen, dikkatsiz
(Osmanlı Dönemi) Tüylü ve yünlü hayvan
(Osmanlı Dönemi) (SÂFİ) Katışıksız, berrâk, temiz
İyi niyetli, art niyetsiz
Kurnazlığa aklı ermeyen, kolaylıkla aldatılabilen, bön
Katışıksız
Kurnazlığa aklı ermeyen
Katıksız, arı, katışıksız, halis, has
Kolaylıkla aldatılabilen
Grup
tıksız, arı, katışıksız, halis, has
Dizi, sıra: "Bütün garsonlar saf teşkil edip selama dururlardı."- E. E. Talu
Kurnazlığa aklı ermeyen, kolaylıkla aldatılabilen, bön: "Yenge, açık sözlü, saf bir kadıncağızdır."- R. N. Güntekin. İyi niyetli, art niyetsiz: "Senin bu kadar, çocukça saf olduğunu bilmezdim."- P. Safa
(Osmanlı Dönemi) sıra sıra dizilmek, temiz, katıksız
Dizi, sıra
(Osmanlı Dönemi) HÂSS
(Osmanlı Dönemi) DEH
maybaş
SAF'
(Osmanlı Dönemi) Sille vurmak, tokat atmak
SAF'AN
(Osmanlı Dönemi) (C.: Safâıne) Sille vurulmuş kişi
Saf 1
(Kuran) Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'ı tesbih ederler. O, güçlüdür, Hakim'dir
Saf 10
(Kuran) Ey inananlar! Sizi can yakıcı bir azabdan kurtaracak, kazançlı bir yolu size göstereyim mi?
Saf 11
(Kuran) Allah'a ve peygamberine inanırsınız; Allah yolunda canlarınızla, mallarınızla cihat edersiniz; bilseniz, bu sizin için en iyi yoldur
Saf 12
(Kuran) Böyle yaparsanız, Allah günahlarınızı size bağışlar, sizi, içlerinden ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetlerinde hoş yerlere koyar. Büyük kurtuluş budur
Saf 13
(Kuran) Bundan başka, sevdiğiniz bir şey daha: Allah katından bir yardım ve yakın bir zafer vardır. İnananlara müjde ver
Saf 14
(Kuran) Ey inananlar! Allah'ın dininin yardımcıları olun. Nitekim, Meryem oğlu İsa, Havarilere: "Allah'a giden yolda yardımcılarım kimlerdir?" deyince, Havariler: "Allah'ın dininin yardımcıları biziz" demişlerdi. İsrailoğullarının bir takımı böylece inanmış, bir takımı da inkar etmişti; ama Biz, inananları düşmanlarına karşı destekledik de üstün geldiler. *
Saf 2
(Kuran) Ey inananlar! Yapmadığınız şeyi niçin yaptığınızı söylersiniz?
Saf 3
(Kuran) Yapmadığınız şeyi yaptık demeniz, Allah katında büyük gazaba sebep olur
Saf 4
(Kuran) Doğrusu Allah, kendi uğrunda, kenetlenmiş bir duvar gibi, sıra halinde savaşanları sever
Saf 5
(Kuran) Musa milletine: "Ey milletim! Beni niçin incitirsiniz!? Oysa, benim size gönderilmiş Allah'ın bir peygamberi olduğumu biliyorsunuz" demişti. Ama onlar yoldan sapınca, Allah da onların kalblerini saptırmıştı. Allah, yoldan çıkan milleti doğru yola eriştirmez
Saf 6
(Kuran) Meryem oğlu İsa: "Ey İsrailoğulları! Doğrusu ben, benden önce gelmiş olan Tevrat'ı doğrulayan, benden sonra gelecek ve adı Ahmet olacak bir peygamberi müjdeleyen, Allah'ın size gönderilmiş bir peygamberiyim" demişti. Ama o elçi, kendilerine belgelerle geldiği zaman: "Bu, apaçık bir sihirdir" demişlerdi
Saf 7
(Kuran) Müslüman olmağa çağırılmışken gelmeyip Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? Allah, zalim olan milleti doğru yola eriştirmez
Saf 8
(Kuran) Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek isterler. İnkarcılar ne kadar istemeseler, Allah nurunu, dinini tamamlayacaktır
Saf 9
(Kuran) Putperestler istemese de, dinini bütün dinlerden üstün kılmak için, peygamberini, doğruluk rehberi Kuran ve gerçek dinle gönderen O'dur.*
saf dışı
İlgisiz, bağlantısız, işlemez
saf dışı
Dizi dışı
saf kan
Irkının katışıksız özelliklerini taşıyan (at)
saf saf
Dizilmiş olarak, dizi dizi
saf saf
Safça, kolayca aldatılarak
Saf su
(Osmanlı Dönemi) HÜLHAL
İngilizce - Türkçe

saf teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

(Askeri) Hava Kuvvetleri Bakanı (Secretary of the Air Force)
saf