fuck s.o. over

listen to the pronunciation of fuck s.o. over
İngilizce - Türkçe
birini sikmek/düzmek, birine çok aşağılık bir şey/bir kahpelik/bir puştluk yapmak
İngilizce - İngilizce

fuck s.o. over teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

fuck over
To cheat or treat unfairly
fuck s.o. over