fuck over

listen to the pronunciation of fuck over
İngilizce - Türkçe

fuck over teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

fuck about
(Argo) şakalaşmak
fuck about
(Argo) vakit geçirmek
fuck about
(deyim) aşağılamak
fuck about
(deyim) küçük düşürmek
fuck about
(deyim) aptalca davranmak
fuck about
(deyim) kötü davranmak
fuck s.o. over
birini sikmek/düzmek, birine çok aşağılık bir şey/bir kahpelik/bir puştluk yapmak
İngilizce - İngilizce
To cheat or treat unfairly
fuck someone over
to exploit somebody in a way which result in an advantage to oneself, at the cost of the other party gaining a considerable disadvantage

He really fucked me over when he sold me that car for $3,000.

fuck over