fuck off!

listen to the pronunciation of fuck off!
İngilizce - Türkçe
(Argo) bok ye
get lost
kaybolmak

Kaybolmaktansa geri dönmek daha iyidir. - It's better to walk back than to get lost.

Seyahat ederken, kaybolmak kolaydır. - When traveling, it is easy to get lost.

fuck off
(deyim) siktir git
fuck off
siktir
fuck off
(Argo) aylaklık etmek
fuck off
(Argo) aylakça zaman harcamak
fuck off
siktir olup gitmek
fuck off
(Argo) serserilik etmek
fuck off
(deyim) defol git
fuck off
(Argo) boş boş gezinmek
fuck off
(deyim) yıkıl
fuck off
(deyim) defolup gitmek
fuck off
(deyim) defolmak
fuck off
(deyim) siktirip gitmek
get lost
toz ol
fuck off
aptalca davranmak
fuck off
(Argo) şıktır git!
get lost
Kaybol!

Nereye gidersem gideyim, ben kaybolurum. - Wherever I may go, I will get lost.

Ben iyi bir yön duyusuna sahibim, bu yüzden kaybolmam. - I have a good sense of direction, so I don't get lost.

fuck off
defol
get lost
yolunu kaybetmek
get lost
{a} (deyim) çekil git,yapmayacağım
fuck off!