expression of disagreement or disbelief

listen to the pronunciation of expression of disagreement or disbelief
İngilizce - Türkçe

expression of disagreement or disbelief teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

fuck off
(Argo) boş boş gezinmek
fuck off
(deyim) defolup gitmek
fuck off
(Argo) aylaklık etmek
fuck off
(Argo) aylakça zaman harcamak
fuck off
(Argo) serserilik etmek
fuck off
(deyim) siktirip gitmek
fuck off
(deyim) defol git
fuck off
siktir Siktir git! - Fuck you!
fuck off
(deyim) defolmak
fuck off
siktir olup gitmek
fuck off
(deyim) yıkıl
fuck off
aptalca davranmak
fuck off
(Argo) şıktır git!
fuck off
defol
İngilizce - İngilizce

expression of disagreement or disbelief teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

fuck off Fuck off! You are joking, aren't you?.
expression of disagreement or disbelief

  Heceleme

  ex·pres·sion of dis·a·gree·ment or dis·be·lief

  Türkçe nasıl söylenir

  îkspreşın ıv dîsıgrimınt ır dîsbîlif

  Telaffuz

  /əkˈspresʜən əv dəsəˈgrēmənt ər ˌdəsbəˈlēf/ /ɪkˈsprɛʃən əv dɪsəˈɡriːmənt ɜr ˌdɪsbɪˈliːf/

  Günün kelimesi

  inept