öğrenmek

listen to the pronunciation of öğrenmek
Türkçe - İngilizce

öğrenmek teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

learn Do you want to learn English? - İngilizce öğrenmek ister misin?
find out
hear
study If you want to study Chinese well, you should communicate with Chinese people more often. - Çinceyi iyi öğrenmek istiyorsan, Çin halkıyla daha sık haberleşmelisin.
to learn; to find out; to hear of; to acquaint oneself with sth
master If you want to master a foreign language, you must study as much as possible. - Bir yabancı dili öğrenmek istiyorsan mümkün olduğu kadar çok çalışmalısın.
get to know
elicit
make acquainted with
wise up to
make oneself acquainted with
come to know
ascertain
wit
to learn; to learn how to (do something); to learn about (something)
get wise to
school oneself to
inform oneself of smth
imbibe
inform oneself of something
get into
hear of
acquaint oneself with
get sth off
understand Rauf couldn't understand why she wanted to learn French. - Batu onun niçin Fransızca öğrenmek istediğini anlayamadı.
learn from I wanted to learn from the best. - En iyisinden öğrenmek istiyordum.
lern welche sprache lernst du ?.
{f} absorb
ezbere öğrenmek
memorize
ezbere öğrenmek
learn by heart
pratik yaparak öğrenmek
(deyim) pick up
yerini öğrenmek
locate We're trying to locate her. - Onun yerini belirlemeye çalışıyoruz.
Hanya'yı Konya'yı anlamak/öğrenmek
to learn what's what (by bitter experience), find out the hard way
araştırıp öğrenmek
search out
aslını öğrenmek
ascertain I'm going to ascertain the truth of his statement. - Onun sözünün aslını araştıracağım.
bunu öğrenmek hakkım
i have the right to know this
deneme yanılmayla öğrenmek
to learn by trial and error
dil öğrenmek
pick up a language
doğrusunu öğrenmek
ascertain
dünyanın kaç bucak/köşe olduğunu anlamak/öğrenmek
to learn by bitter experience
geç öğrenmek
be slow in learning
hatalar yaparak öğrenmek
learn the hard way
her şeyini öğrenmek
steep oneself in
pratikten öğrenmek
to learn (something) merely by doing it (without having any formal instruction, without knowing anything concerning the theory behind it)
yanlış yapa yapa öğrenmek
learn the hard way
zamanla öğrenmek
learn in time
Türkçe - Türkçe

öğrenmek teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Yetenek, beceri kazanmak
Haber almak
Bilgi edinmek: "Gerçi yeni nesil, eskiyi öğrenmekte bir fayda görmüyor ama, ben gene de yazayım."- B. Felek
Bilgi edinmek; bellemek
Haber almak: "Hüseyin, ayrılma kararını öğrenince tabancayı göğsüne dayamış, ateş etmiş."- M. Ş. Esendal
Bellemek
Yetenek, beceri kazanmak: "Her şeye dikkatli baktığı için öğrenmişti."- R. H. Karay
bilişmek
(Hukuk) ITTILA KESBETMEK
(Osmanlı Dönemi) KABES
öğrenmek