zorlayıcı

listen to the pronunciation of zorlayıcı
Турецкий язык - Английский Язык
compulsive

Tom is compulsive, isn't he? - Tom zorlayıcı, değil mi?

You're a compulsive complainer. - Sen zorlayıcı bir şikayetçisin.

stringent
coercive
compelling
high pressure
exigent
insistent
compulsory
drastic
(Hukuk) mandatory
(Ticaret) coercive power
compeller
(Ticaret) challenging
{s} binding
exigency
insist
zorla
hardly

Tom could hardly make himself understood. - Tom meramını zorla anlatabildi.

Tom was so out of breath that he could hardly speak. - Tom o kadar nefessiz kaldı ki zorla nefes alabiliyordu.

zorlayıcı olarak
compulsively
zorlayıcı bir şekilde
(Hukuk) drastically
zorlayıcı neden
vis major
zorlayıcı nedenler
law forces majeures, circumstances beyond one's control
zorlayıcı olarak
drastically
zorlayıcı sebep
force majeure
zorlayıcı talimat
(Hukuk) mandatory instructions
zorlayıcı önlemler
(Hukuk) coercive measures
zorla
ill

Illness forced him to give up school. - Hastalık onu okuldan vazgeçmesi için zorladı.

A sudden illness forced her to cancel her appointment. - Ani bir hastalık onu randevusunu iptal etmeye zorladı.

zorla
(Bilgisayar) push

They continued to push south. - Onlar güneyi zorlamaya devam etti.

You don't want to push yourself too hard. - Kendini çok zorlamak istemiyorsun.

zorla
just
zorla
{f} force

Don't force the child to eat. - Çocuğu yemesi için zorlama.

The force of the wind made it difficult to walk. - Rüzgarın gücü yürümeyi zorlaştırdı.

zorla
forcefully
zorla
against one's will
zorla
obtrusively
zorla
by main force
zorla
scarce
zorla
dominantly
zorla
by force

Snorri Sturluson's stories tells, among other things, how Christianity was spread in Norway by force. - Snorri Sturluson'un hikayeleri diğer şeylerin arasında Hristiyanlığın Norveç'te nasıl zorla yayıldığını anlatır.

He took it from her by force. - O, onu ondan zorla geri aldı.

zorla
by brute force
zorla
{f} obligate
zorla
force to

We can't force Tom to resign. - Tom'u istifaya zorlayamayız.

You can't force Tom to do that. - Tom'u bunu yapması için zorlayamazsın.

zorla
{f} compelling
zorla
{f} obliged

Kate was obliged to read the book. - Kate kitap okumaya zorlandı.

zorla
compel

Black people were compelled to work in cotton fields. - Siyah insanlar pamuk tarlalarında çalışmak için zorlandılar.

No one may be compelled to belong to an association. - Hiç kimse bir derneğe üye olmaya zorlanamaz.

zorla
force to be
zorla
compel to be
zorla
forcible
zorla
uneasily

Tom shifted uneasily. - Tom zorla değiştirdi.

zorla
bulldoze
zorla
compel to
zorla
{f} forcing

Nobody's forcing you to stay. - Hiç kimse seni kalman için zorlamıyor.

Nobody's forcing you. - Hiç kimse seni zorlamıyor.

zorla
{f} constrained
zorla
inflict
zorla
muscle in
zorla
constrain
zorla
forcibly

The rioters were forcibly removed from the plaza. - Göstericiler zorla plazadan çıkarıldılar.

zorla
{f} forced

The army forced him to resign. - Ordu onu istifa etmeye zorladı.

Bad weather forced us to call off the picnic. - Kötü hava pikniği iptal etmemiz için bizi zorladı.

zorla
{f} obliging
zorla
compulsorily
zorla
forced on
zorla
impel
zorla
pressgang
zorla
perforce
zorla
hard

The old man was hard of hearing. - Yaşlı adam duymakta zorlanıyor.

We were forced to work hard. - Biz çok çalışmak için zorlandık.

zorla
constrainedly
zorla
at the point of the bayonet
zorla
only just
zorla
under compulsion
zorla
compelto
zorla
by violence
zorla
forceful
zorla
constraining
zorla
1. by force, by main force. 2. by exerting pressure
zorla
coerce

Tom claimed that the contract was invalid because he'd been coerced into signing it. - Tom onu imzalamaya zorlanıldığı için sözleşmenin geçersiz olduğunu iddia etti.

We haven't been coerced in any way. - Hiçbir şekilde zorlanmadık.

zorla
compelled

Black people were compelled to work in cotton fields. - Siyah insanlar pamuk tarlalarında çalışmak için zorlandılar.

I was compelled to do this against my will. - Zorla bunu yapmak için zorlandım.

zorla
forceto
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение zorlayıcı в Турецкий язык Турецкий язык словарь

ZORLAYICI
Zorlayan, mücbir
Zorla
(Osmanlı Dönemi) MÜKREHEN
Zorla
metazori
zorla
Zor kullanarak, zecren; metazori
zorla
Zor kullanarak, zecren, metazori: "Ona da bu hakikati zorla kabul ettirecekti."- Ö. Seyfettin. İstemeyerek, isteksiz olarak, zoraki: "Adama beş lira verdik, zorla başımızdan savdık."- B. Felek
zorla
İstemeyerek, isteksiz olarak, zoraki
zorlayıcı
Избранное