zem

listen to the pronunciation of zem
Турецкий язык - Английский Язык
speaking ill of, finding fault with, disparagement
vilify
stricture
Турецкий язык - Турецкий язык
Bir kimseyi kötüleme, yerme
Bir kimseyi kötüleme, yerme, yergi
Boyanmamış seramik rengi
Kötüleme, yergi
ME'ZEM
(Osmanlı Dönemi) (C: Meâzim) Dağ içinde olan dar yol. Cenk yeri, dövüş meydanı
zem
Избранное