zırh delen (genelde mermiler için kullanılan bir ifade)

listen to the pronunciation of zırh delen (genelde mermiler için kullanılan bir ifade)
Турецкий язык - Английский Язык
armor-piercing
zırh delen (genelde mermiler için kullanılan bir ifade)

    Расстановка переносов

    zırh de·len (ge·nel·de mer·mi·ler i·çin kul·la·nı·lan bir i·fa·de)

    Слово дня

    sic
Избранное