yuvarlak

listen to the pronunciation of yuvarlak
Турецкий язык - Английский Язык
round

The bowl was perfectly round. - Kase mükemmel bir şekilde yuvarlaktı.

Julian wears round glasses like John Lennon's. - Julian, John Lennon'unki gibi yuvarlak gözlük takıyor.

sphere
(Tıp) global
domed
full
ball

The ball is round, and the game lasts 90 minutes. - Top yuvarlaktır ve maç 90 dakika sürer.

The soccer ball is round. - Futbol topu yuvarlaktır.

globular
aspheric
spherical
roundly
aspherical
gyrate
(Dilbilim) rounded
orbicular
cylinder (of a printing press)
round, circular
round, circular, spherical, globular; globe, sphere; ball
round, spherical, globular
rotundate
annular
circular
circle

Tom circled three names on the list. - Tom listeden üç ismi yuvarlak içine aldı.

conglobate
rotund
sphere, spherical object; ball
knobbly
to round
roundel
bulbous
yuvarlak masa
round table

The Knights of the Round Table gathered around the table. - Yuvarlak Masa Şövalyeleri, masanın etrafında toplandılar.

We bought a round table. - Biz bir yuvarlak masa aldık.

yuvarlak ağaç
log
yuvarlak ağızlılar
(Hayvan Bilim, Zooloji) cyclostomata
yuvarlak baş
round head
yuvarlak başlı
round-headed
yuvarlak başlı
round head
yuvarlak hesap
(deyim) in round numbers
yuvarlak hesap
round figures
yuvarlak hesap
(deyim) in round figures
yuvarlak kule
round tower
yuvarlak kurt
nematode
yuvarlak kurt
(Hayvan Bilim, Zooloji) ringworm
yuvarlak kurt
(Hayvan Bilim, Zooloji) tinea
yuvarlak köşeler
(Bilgisayar) round corners
yuvarlak levha
pane
yuvarlak levha
disk
yuvarlak madalyon
roundel
yuvarlak masa
roundtable
yuvarlak para
even money
yuvarlak pencere
round window
yuvarlak plaka
(Mekanik) disc
yuvarlak raf
roundel
yuvarlak simge
roundel
yuvarlak solucan
nematode
yuvarlak somun
round nut
yuvarlak testere
trephine
yuvarlak ve parlak
beady
yuvarlak yüzey
disc
yuvarlak çadır
tepee
yuvarlak çadır
tipi
yuvarlak çakıl
pebbles
yuvarlak çakıl
shingle
yuvarlak çelik
round steel
yuvarlak örme
(Tekstil) circular knitting
yuvarlak şey
disc
yuvarlak kesici
Rotary cutter
yuvarlak yüzlü
round-faced
yuvarlak agrega
(İnşaat,Teknik) round aggregate
yuvarlak alınlık
curved pediment
yuvarlak arkalı koltuk
barrel chair
yuvarlak arpacık
(Askeri) beacon sight
yuvarlak baklalı
round link
yuvarlak bakır tel
round copper wire
yuvarlak başlı civata
cap bolt
yuvarlak başlı kimse
roundhead
yuvarlak başlı vida
roundhead
yuvarlak başlı çekiç
ball peen hammer
yuvarlak binaya ait
monopteral
yuvarlak biçimde
rotundate
yuvarlak bobin tel
round winding wire
yuvarlak boşluk
(Tıp) acinus
yuvarlak budak
round knot
yuvarlak burunlu
round nosed
yuvarlak bıçak
(Tekstil) circular knife
yuvarlak cephe
round facade
yuvarlak conta
(Havacılık) o ring seal
yuvarlak conta
o-ring seal
yuvarlak delik
round hole
yuvarlak delikli
round perforated
yuvarlak demir
round iron
yuvarlak demir
round bar
yuvarlak difuzor
(Havacılık) annular diffuser
yuvarlak dikiş
(Tekstil) round stitching
yuvarlak diyagram
pie chart
yuvarlak doğrultma
cross rolled straightening
yuvarlak eğe
round file
yuvarlak eğme
round arch
yuvarlak eğme
circular arch
yuvarlak eğmeli
round-arched
yuvarlak gibi
roundish
yuvarlak hale getirmek
round off
yuvarlak havuz
(Denizbilim) circular pond
yuvarlak hesap
round figure
yuvarlak hesap
lump sum
yuvarlak hesap
even account
yuvarlak hesap ile
in round figures, in round numbers
yuvarlak hesap yapmak
to round sth up
yuvarlak hesapla
in round number
yuvarlak hollanda peyniri
Edam cheese
yuvarlak hollanda peyniri
Edam
yuvarlak iğ yatağı
sphere-point spindle
yuvarlak kablo
(Elektrik, Elektronik) round cable
yuvarlak kavşak
roundabout
yuvarlak kaya parçası
cobble
yuvarlak kemer
round arch
yuvarlak kemerli
round-arched
yuvarlak kemerli pencere
compass window
yuvarlak kenarlı
round edged
yuvarlak kesit
round cross-section
yuvarlak kesitli
circular section
yuvarlak kolon
round column
yuvarlak kum
round sand
yuvarlak kurt
roundworm
yuvarlak kurt
(Tabiat Doğa) (hayvan, Fam: yuvarlak kurtlar) roundworm, nematode
yuvarlak köşeli
round-edged
yuvarlak kısım
lobe
yuvarlak kısımlı
lobate
yuvarlak lehim
round solder
yuvarlak lot
(Ticaret) round lots
yuvarlak majiskül harf
uncial
yuvarlak majiskül harflerle yazılmış
uncial
yuvarlak masa
round-table
yuvarlak masa konferansı
round-table conference
yuvarlak masa konferansı
round table conference
yuvarlak masa toplantısı
round table conference
yuvarlak nokta
(Bilgisayar) round dot
yuvarlak odun
round wood
yuvarlak olarak
roundly
yuvarlak pencere
roundel
yuvarlak pervaz
(İnşaat) roll molding
yuvarlak pullular
(Denizbilim) cycloganoidea
yuvarlak rakam
round sum
yuvarlak rakam
round number
yuvarlak rende
circular plane
yuvarlak rende
compass plane
yuvarlak rina
(Denizbilim) round stingray
yuvarlak rogar
round manhole
yuvarlak sayı
round number
yuvarlak sayı ile
in round number
yuvarlak sofra
round table
yuvarlak somun
ball nut, round nut
yuvarlak tane
round grain
yuvarlak taşıyıcı
round girder
yuvarlak tel
round wire
yuvarlak tel gözlük
grannie glasses
yuvarlak tel gözlük
granny glasses
yuvarlak temel
round foundation
yuvarlak testere
circular saw
yuvarlak tiriz
(İnşaat) roll molding
yuvarlak tonoz
wagon vault
yuvarlak toplam
round sum
yuvarlak tutar
round sum
yuvarlak
ball end
yuvarlak
blunt point
yuvarlak uçlu
round nosed
yuvarlak ve kubbeli yapı
rotunda
yuvarlak vida dişi
knuckle thread
yuvarlak vurgu
(Bilgisayar) circle accent
yuvarlak yanma
(Havacılık) all directional patch
yuvarlak yapmak
round up
yuvarlak yapmak
round out
yuvarlak yapmak
circularize
yuvarlak yassı cisim
roundel
yuvarlak yassı hap
troche
yuvarlak yüz
round facade
yuvarlak çatı
barrel roof
yuvarlak çatı
round roof
yuvarlak çubuk
round bar
yuvarlak çıkıntı
nub
yuvarlak çıkıntılı
lobular
yuvarlak ünlü
(Dilbilim) rounded vowel
yuvarlak şekil
round shape
yuvarlak şey
round
demirci yuvarlak alt baskısı
fuller
ince, yuvarlak kesilerek kızartılmış patates
small, round cut fried potatoes
büyük ve yuvarlak şekerleme
bull's eye
düz ve yuvarlak
terete
kamarada yuvarlak pencere
bull's eye
katlanan yuvarlak yaka
rollneck
küçük sarı yuvarlak erik
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: gülgiller,verdiye) mirabella plum
küçük yuvarlak baş
bullet head
küçük yuvarlak ekmek
cob
orta yuvarlak
center circle
rengârenk camlı yuvarlak pencere
rose window
yarım yuvarlak
half round
yeterince yuvarlak
round enough
Турецкий язык - Турецкий язык
Top veya küre biçiminde olan, müdevver
Top veya küre biçiminde olan, toparlak şey, küre
(Osmanlı Dönemi) MUTAHHEM
müdevver
değirmi
yuvarlak ağızlılar
Gerçek çenenin yerinde geniş bir emici ağız bulunan, iskeletleri kemikleşmemiş çok ilkel yapılı hayvanlar
yuvarlak hesap
Yaklaşık olarak bir bütün sayıya tamamlanabilen hesap
yuvarlak masa
Toplantı masası
yuvarlak masa
Yuvarlak olarak yapılmış masa
yuvarlak masa toplantısı
Yuvarlak masa etrafında geniş katılımlı gerçekleştirilen önemli toplantı
yuvarlak sayı
Bütüne tamamlanmış sayı
yuvarlak solucanlar
Sert bir kitinle örtülü vücutları halkasız, uzunlamasına yuvarlak ve genellikle ince solucanlar topluluğu
yuvarlak sıra
Türkçe bir sözde bulunan yuvarlak ünlüler dizisi: Oğlunuzun, üzüntünüz gibi
yuvarlak vokal
bakınız: yuvarlak ünlü
yuvarlak ünlü
Dudakların toplanıp yuvarlaklaşması ile oluşan ünlü: o, ö, u, ü
meşin yuvarlak
Top
orta yuvarlak
Futbol, basketbol vb. oyunların sahasında ortada bulunan ve başlama vuruşu veya atışının yapıldığı noktanın merkez olduğu alan, santra yuvarlağı
yuvarlak
Избранное