yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden ayrılmış olan, uzak kalmış olan

listen to the pronunciation of yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden ayrılmış olan, uzak kalmış olan
Турецкий язык - Турецкий язык
cüda
yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden ayrılmış olan, uzak kalmış olan

    Расстановка переносов

    yurt·, ba·ba o·ca·ğı gi·bi çok se·vi·len şey·ler·den ay·rıl·mış o·lan, u·zak kal·mış o·lan

    Произношение

    Слово дня

    roorback
Избранное