yolluk

listen to the pronunciation of yolluk
Турецкий язык - Английский Язык
travelling rug
(Askeri) mileage allowance
travelling expenses
provisions for a journey
travelling allowance
fare
hall rug
provisions for a journey; travelling allowance, travelling expenses; travelling rug, hall rug
(something) suitable for use as a runner
runner (rug used to carpet a hall or staircase)
present given to a departing traveler
travel allowance
food for a journey, provisions, victuals
carpet runner
yol
manner
yol
road

I can't see the road signs in this fog. - Bu siste yol işaretlerini göremiyorum.

This road leads you there. - Bu yol sizi oraya götürür.

yol
{i} path

Show us the straight path. - Bize doğru yolu göster.

Although each person follows a different path, our destinations are the same. - Her insan farklı bir yol izlesede, hedeflerimiz aynıdır.

yol
{i} track

I cross the railroad tracks every morning. - Her sabah demir yolu hattını geçerim.

You are way off the track. - Sen yoldan çıkmışsın.

yol
way

Fortunately they had no storms on the way. - Bereket versin ki, yolda fırtınayla karşılaşmadılar.

As they didn't know the way, they soon got lost. - Yolu bilmediklerinden, çok geçmeden kayboldular.

yolluk avansı
(Askeri) travel allowance advance
yolluk ve temsil harcamaları
(Ticaret) business allowance
yol
{i} approach

This road is the only approach to the city. - Bu yol şehre giden tek yoldur.

We're approaching the end of our journey. - Biz yolculuğumuzun sonuna yaklaşıyoruz.

yol
avenue

There's but one avenue to earn money. - Para kazanmak için sadece bir yol var.

yol
{i} trail

Where does this trail go to? - Bu keçi yolu nereye gidiyor?

Tom and Mary are enjoying a walk along the pilgrims' trail in France. - Tom ve Meryem Fransa'daki hac yolu yürüyüşünün keyfini çıkarıyor.

yol
(Bilgisayar) to
yol
run

A rail is a piece of metal or wood which is long and thin. For example, a train runs on rails, which is why we call it a railway train. - Ray, metal ya da tahtadan yapılmış ince ve uzun bir şeydir. Örneğin, trenler ray üzerinde gider, bu yüzden ona demir yolu treni diyoruz.

The road runs from Tokyo to Osaka. - Yol Tokyo ve Osaka arası çalışır.

yol
(Meteoroloji) trajectory
yol
device
yol
(Ticaret) remedy
yol
purpose

What's the purpose of your trip? - Yolculuğunun amacı nedir?

yol
style
yol
solution

Both parties took a step towards a solution. - Her iki taraf da çözüm yolunda bir adım attı.

The best solution can only be found by a process of trial and error. - En iyi çözüm yolu sadece, deneme-yanılma yöntemi ile bulunabilir.

yol
railway track
yol
(Pisikoloji, Ruhbilim) tract
yol
carpet
yol
conduit
yol
tempo
yol
carline
yol
(Denizbilim) patway
yol
road; path; way; passage; course; route; channel; conduit
yol
rate of speed
yol
route

This is the shortest route to Paris. - Bu, Paris'e giden en kısa yoldur.

Silence prevailed along the funeral route. - Cenaze yolu boyunca sessizlik hüküm sürdü. (yaygındı)

yol
(Matematik) contour
yol
procedure
yol
mode

At Christmas she went out of her way to buy me a really nice model plane. - O Noel'de bana çok güzel bir uçak satın almak için yola çıktı.

yol
(İnşaat) gangway
yol
time

Few roads existed in North America at that time. - O zaman Kuzey Amerika'da birkaç tane yol vardı.

Whichever way you take, it'll take you the same time. - Hangi yoldan giderseniz gidin, aynı zamanda götürecektir.

yol
process

The best solution can only be found by a process of trial and error. - En iyi çözüm yolu sadece, deneme-yanılma yöntemi ile bulunabilir.

yol
expedient
yol
meatus
yol
course
yol
rule

All drivers should obey the rules of the road. - Tüm sürücülerin yol kurallarına uymaları gerekir.

The same rule applies to going for a journey. - Aynı kural bir yolculuğa çıkmak için de geçerlidir.

yol
lane

We came to a place where the road branched into two lanes. - Yolun iki şerite ayrıldığı bir yere geldik.

In Japan almost all roads are single lane. - Japonya'da neredeyse tüm yollar tek şerittir.

yol
pathway
yol
recipe
yol
dodge
yol
method

Writing up history is a method of getting rid of the past. - Tarih yazmak, geçmişten kurtulmanın bir yoludur.

yol
order

Hanako came all the way from Hokkaido in order to see her father. - Hanako babası görmek için Hokkaido'dan tüm yolu geldi.

I need your address in order to send you a present. - Sana hediye yollayabilmem için adresine ihtiyacım var.

yol
principles
yol
{i} lead

Where does this road lead to? - Bu yol nereye götürür?

Sometimes, many problems and a lot of stress can lead you to quit your job. You must learn how to handle it quickly. - Bazen çok sayıda sorun ve stres, işi bırakmanıza yol açabilir. Çabucak onunla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmeniz gerekir.

yol
tack

Why don't you try a different tack? - Neden farklı bir yol denemiyorsunuz?

yol
artery
yol
line

I got off the bus at the end of the line. - Yolun sonunda otobüsten indim.

The liner called at Hong Kong. - Yolcu gemisi Hong Kong'a uğradı.

yol
roadway
yol
means

We must prevent a war by all possible means. - Mümkün olan tüm yollarla bir savaşı önlemeliyiz.

I have tried every means imaginable. - Akla gelebilecek her yolu denedim.

yol
streak
yol
ways

You can get to her house in a variety of different ways. - Çeşitli farklı yollardan onun evine gidebilirsin.

They wanted to try new ways of living. - Onlar yaşam için yeni yollar denemek istediler.

yol
{i} wise

It is easy to be wise after the event. - Araba devrildikten sonra yol gösteren çok olur.

The future has many paths - choose wisely. - Geleceğin birçok yolu var - akıllıca seçin.

yol
way of

He went Europe by way of Siberia. - Sibirya yoluyla Avrupa'ya gitti.

He came to London by way of Siberia. - Sibirya yoluyla Londra'ya geldi.

yol
way for
yol
via

Reply me via mail only when you read and understand this. - Bunu okuyup anladığın zaman bana yalnızca posta yoluyla yanıt ver.

Tom broke up with Mary via text message. - Tom cep telefonu mesajı yoluyla Mary'den ayrıldı.

terhis yolluk bedeli
(Askeri) severance allowance
yol
{i} itinerary

Do you have an itinerary for your business trip? - İş gezin için bir yolcu rehberin var mı?

Where can I find the itinerary for your business trip? - Senin iş gezin için yolcu rehberi nerede bulabilirim?

yol
channel

You'll never get ahead in this place unless you go through the proper channels. - Doğru bir yol bulmadıkça bu alanda asla ileri gitmeyeceksin.

yol
way of behaving
yol
gateway
yol
beeline
yol
{i} weigh

One way to lose weight is to eat less. - Kilo vermenin tek yolu daha az yemektir.

What's the best way to lose weight? - Zayıflamak için en iyi yol nedir?

yol
{i} handle

Sometimes, many problems and a lot of stress can lead you to quit your job. You must learn how to handle it quickly. - Bazen çok sayıda sorun ve stres, işi bırakmanıza yol açabilir. Çabucak onunla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmeniz gerekir.

I handled the problem the only way I knew how. - Sorunu yapma yöntemini bildiğim tek yolla ele aldım.

yol
passage

They fled through a secret passageway. - Gizli bir geçit yoluyla kaçtılar.

yol
angle
yol
outlet
yol
thoroughfare
yol
rate of speed, speed (of a ship)
yol
walk

The man didn't feel like walking all the way; so he took the bus. - Adam bütün yolu yürümek istemedi;bu yüzden otobüse bindi.

There being no train, we had to walk all the way. - Tren olmadığı için, tüm yolu yürümek zorunda kaldık.

yol
journey

We are going on a journey next month. - Önümüzdeki ay bir yolculuğa çıkacağız.

The journey has just begun. - Yolculuk henüz başladı.

yol
means, way; solution
yol
way; road; street; path; method, manner, way; means, way; stripe; expedient
yol
time: Bir yol bize geldi. He came to see us once
yol
carriageway
yol
plan

We are planning a trip to New York. - New York'a bir yolculuk planlıyoruz.

Allied military leaders found a way to defeat the Japanese plan. - Müttefik askeri liderler Japon planını yenmek için bir yol buldu.

yol
method, system
yol
bus , path , way
yol
{i} cutting

We explored all possible ways of cutting expenditures. - Biz harcamaları kesme hakkında tüm olası yollarını araştırdık.

yol
access

The place is not accessible by land. - Yere kara yoluyla ulaşılamaz.

The town is accessible by rail. - Şehre demir yolu ile erişilebilir.

yol
stripe (in cloth)
yol
purpose, end (used in either the locative or the dative): Bu yolda çok emek harcadık. We've expended a lot of effort on this. Vatan yoluna savaştılar. They fought for the sake of the fatherland
yol
bus

The man didn't feel like walking all the way; so he took the bus. - Adam bütün yolu yürümek istemedi;bu yüzden otobüse bindi.

She is busy preparing for the trip. - O yolculuk için hazırlanmakla meşgul.

yol
style; manner
Турецкий язык - Турецкий язык
Yolculukta yenmek için hazırlanan yiyecek
Yol masrafı, harcırah: "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yollukları kanunla düzenlenir."- Anayasa
Yol masrafı, harcırah
Yolcuya verilen armağan
Yere serilen ince uzun kilim, halı veya keçe
harcırah
Yol
(Hukuk) RAH
Yol
(Osmanlı Dönemi) GIRAR
Yol
(Osmanlı Dönemi) VİRAD
Yol
tarik
Yol
(Osmanlı Dönemi) MAHREFE
Yol
(Osmanlı Dönemi) ARUZ
Yol
(Osmanlı Dönemi) ZERİA
Yol
(Osmanlı Dönemi) NEBİYY
Yol
(Osmanlı Dönemi) NIHLE
Yol
sırat
Yol
nukbe
yol
Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik
yol
Uzun çizgi
yol
Kez, defa
yol
Bir amaca ulaşmak için başvurulması gereken çare, yöntem
yol
Gidiş çabukluğu, hız
yol
Karada insan veya hayvanların geçmesi için açılan veya kendi kendine oluşmuş, yürümeye uygun yer
yol
Karada insan veya hayvanların geçmesi için açılan veya kendi kendine oluşmuş, yürümeye uygun yer: "Bahçeleri bahçelere toprak yollar bağlardı."- Ç. Altan
yol
Senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı ve şerif Gören'in yönettiği, 1982 Cannes Film şenliği'nde Altın Palmiye ödülü'nü kazanan film
yol
Uyulan ilke, sistem, usul, tarz
yol
Yolculuk

Bu gemi okyanuslarda yolculuk yapmak için uygun değil. - Bu gemi okyanus yolculuğu için uygun değil.

Gemiyle yolculuk yapmayı seviyorum. - Gemiyle yolculuk yapmayı severim.

yol
Genellikle yerleşim alanlarını bağlamak için düzeltilerek açılmış ulaşım şeridi
yol
Gaye, uğur, maksat
yol
Davranış, tutum, gidiş veya davranış biçimi: "Celâl Beyi sakal bırakma yolunda, kim, hangi örnek özendirdi diye çok düşünmüşümdür."- H. Taner
yol
Genellikle yerleşim alanlarını bağlamak için düzeltilerek açılmış ulaşım şeridi: "Yolda oynayan çocuklara ne olduğunu sordu."- Ö. Seyfettin. İçinden veya üstünden bir sıvının geçtiği, aktığı yer
yol
Davranış, tutum, gidiş veya davranış biçimi
yol
İçinden veya üstünden bir sıvının geçtiği, aktığı yer
yolluk
Избранное