yeti

listen to the pronunciation of yeti
Английский Язык - Турецкий язык
Tibette yaşadağı farz olunan korkunç kar adamı
Турецкий язык - Турецкий язык
İnsanda doğal olarak bulunan, bir şeyi yapabilme gücü, meleke
Himalaya dağlarının Everest Bölgesinde yaşadığı rivayet edilen kar adam
Meleke
Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke
kuvve
Английский Язык - Английский Язык
An unidentified humanoid animal said to live in the Himalayas
a large hairy creature like a human which some people believe lives in the Himalayan mountains = Abominable Snowman
{i} Abominable Snowman (Tibetan)
large hairy humanoid creature said to live in the Himalayas
yetis
plural of yeti
Турецкий язык - Английский Язык
(Biyokimya) capacity
power
(Denizbilim) ability

Cats have the ability to see in the dark. - Kedilerin karanlıkta görme yetileri vardır.

Man has the ability to talk. - İnsan konuşma yetisine sahiptir.

(Dilbilim) langue
competence
faculty, power meleke
faculty
abominable snowman
psych. faculty, mental power
yeti kuramı
(Pisikoloji, Ruhbilim) theory of faculty
yetis
overtook
yetis
grown at
yetis
got on for
yetis
get on for
zihinsel yeti
(Pisikoloji, Ruhbilim) mental ability
yeti

  Расстановка переносов

  yet·i

  Синонимы

  abominable snowman

  Произношение

  Этимология

  [ 'ye-tE, 'yA- ] (noun.) 1937. From Tibetan གཡའ་དྲེད་ (Wylie Romanization: g.ya'dred, Pronounced: yeh-ti, “rock bear”), a compound of the words གཡའ་ (Wylie: g.ya', Pronounced: yeh, “rocky or rocky place”) and དྲེད་ (Wylie: dred, Pronounced: Pti, te, teh, “bear”).

  Слово дня

  jubilee
Избранное