yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitmek, izlemek

listen to the pronunciation of yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitmek, izlemek
Турецкий язык - Турецкий язык
takip etmek
yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitmek, izlemek

    Расстановка переносов

    ye·tiş·mek, ya·ka·la·mak ve·ya bul·mak a·ma·cıy·la bi·ri·nin ar·ka·sın·dan git·mek, iz·le·mek

    Произношение

    Слово дня

    zabernism
Избранное